U bent hier

U bent hier

Medewerkers Mariasteen werken zij aan zij met collaboratieve robots

Creating Excellence Together

Mariasteen is pionier bij de inzet van collaboratieve technologie en heeft dit als 1e maatwerkbedrijf in België ingezet op de werkvloer, meer nog de heer Jan Kempeneers van Sirris loofde Mariasteen omdat wij met COBOTS al actief waren nog voor het kenniscentrum van Sirris er mee bezig was. 

Vandaag zetten wij al 4 cobots in die écht samenwerken met de medewerkers en zo het productieproces naar een hoger niveau tillen. Door hun aanwezigheid kunnen werknemers complexere taken uitvoeren. Bovendien zorgen deze cobots voor een grotere kwaliteitsgarantie en een verhoogde productiviteit. Deze inzet gebeurt o.a. voor de bouwsector, de automotive sector, de medische technologie en de verlichtingsindustrie.

Bart Decloedt, eindverantwoordelijke Innovatie en Verkoop : “Ons bedrijf biedt via technologische innovatie een antwoord op de steeds hoger wordende kwaliteitseisen van onze klanten. Omgaan met nauwere toleranties, variabele grondstoffen, kleinere reeksen en grotere productvariaties, het vergt flexibiliteit van onze medewerkers op maat van onze klanten. Waar het soms moeilijk is om gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden voor bv. kwaliteitscontrole, verlijming, schuren … biedt de collaboratieve robot samen met de mens de perfecte match. Samen creëren ze topkwaliteit en verhogen we de beschikbare capaciteit van onze organisatie. Het perfect afwerken van opdrachten, ook door mensen bij wie fijne motoriek of een vaste hand ontbreekt, toont aan dat implementatie van cobots op de werkvloer werkt. Een pick-and-place samenwerking tussen cobot en operator zorgt voor minder verliestijden en garandeert tevens een hogere productiviteit. Assemblages kunnen versneld en foutloos afgewerkt worden. Kwaliteitscontrole door middel van cobots biedt bovendien 100% borging.”

Koen Staelens, algemeen directeur sluit hierbij aan maar onderstreept naast het economisch aspect ook de sociale meerwaarde. “Sinds de implementatie van cobots op onze werkvloer merken wij dat onze doelgroepmedewerkers meer taken kunnen dan bij opstart. De interactie tussen beide tilt de kennis van de operator tot een hoger niveau. Wat meer is de medewerkers krijgen meer zelfvertrouwen en jobvoldoening.”

“Mariasteen kan een nóg grotere diversiteit aan opdrachten uitvoeren dan voorheen wat zich vertaalt in meer jobzekerheid voor onze medewerkers!”

Medewerker Franky Vanderheeren heeft al jarenlang cobot ervaring met het verlijmen van spots voor de LED-industrie. Zijn meerwaarde omschrijft hij als volgt: “Het biedt mij voldoening om te kunnen werken met een cobot en zo perfect gelijmde spots te kunnen afleveren. Het is echt precisiewerk en niemand kan zo gelijkmatig met eigen hand lijm in een cirkelbeweging spuiten. Mijn cobot is opgesteld in een stofvrije ruimte waardoor ik in een rustige werkomgeving mijn opdracht uitvoer en ik ervaar bovendien minder werkstress sinds ik met een cobot werk.”

Maar ook klant, de heer Dominique Bodson general manager van Heyer Medical Technology is onder de indruk van deze toegepaste technologische innovatie op de werkvloer: “Maatwerkbedrijf Mariasteen toont hier duidelijk dat men in staat is om ons product te maken dat geen standaard seriewerk is. De bedbalken die zij voor ons aanmaken voor het AZ Delta ziekenhuis te Roeselare hebben elk hun eigen componenten en hun eigen specificaties.”

Mariasteen wil komaf maken met de stelling dat inzet van technologie en digitalisering arbeidsplaatsen kost. In onze sector borgen wij op deze manier duurzame tewerkstelling. Het kunnen van onze medewerkers wordt naar een hoger niveau getild, de robot is als het ware voor velen een 3e hand.

Werkgeversorganisatie Agoria en Fons Leroy van VDAB, onderstrepen beiden dat we net door inzet van digitalisering en cobotisering méér en duurzamer werk creëren.

Binnen maatwerkbedrijf Mariasteen is deze tendens al volop ingezet met het oog op de toekomst!

De implementatie en innovatieve toepassing van de collaboratieve robots in Mariasteen kadert binnen het project Toegepaste Technologische Innovatie. www.technologiehelpteenhandje.be

Toegepaste Technologische Innovatie ½ TTI is een Europees gefinancierd EFRO - GTI project dat technologie inzet op de werkvloer van maatwerkbedrijven en hun klanten in functie van werkbaar werk. Voor dit project werd een samenwerking op poten gezet tussen 4Werk, de POM West-Vlaanderen, maatwerkbedrijven, kennisinstellingen en reguliere bedrijven en wordt er bij 6 verschillende proeftuinen technologie ingezet en toegepast.