U bent hier

U bent hier

Eerste resultaten van het CODAR-project zijn veelbelovend

CODAR staat voor Cognitieve Ondersteuning door Augmented Reality. In het CODAR-project maken jongeren en volwassenen met een beperking kennis met Light Guide Systems. Dit uniek systeem projecteert instructies aan de hand van foto's, video's, tekst... Zo worden moeilijke opdrachten stap voor stap uitgelegd. Een technologie die zijn meerwaarde al heeft bewezen in maatwerkbedrijf Mariasteen en die Groep Gidts nu introduceert in de sector van zorg en onderwijs. De projectmedewerkers stelden de eerste resultaten voor op het CODAR symposium, dat plaatsvond op dinsdag 13 november in De Oude Melkerij Gits.


Opdrachten in maatwerkbedrijven worden steeds complexer en de doorstroom van leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs naar een job in een 'beschutte werkplaats' verloopt moeizamer. Het CODAR-project wil jongeren met een beperking een stapje voor geven en hen laten kennismaken met een hoogtechnologische oplossing die het uitvoeren van moeilijke taken makkelijker maakt. De technologie draagt de naam 'Light Guide Systems'. CODAR heeft het voorbije jaar cases uitgewerkt bij de leerlingen van Dominiek Savio én ook de mogelijkheden geëxploreerd bij de volwassenen die licht industrieel werk uitvoeren voor externe opdrachtgevers.

Tijdens het CODAR symposium mochten we tevreden terugblikken op het voorbije pilootjaar. Op het programma stonden diverse sprekers die de noodzaak en de inhoud van het project kwamen toelichten. Daarnaast was de meerwaarde voor de aanwezigen vooral dat zij zelf het slim projectiesysteem konden uittesten. Zowel de sprekers als de aanwezigen waren enthousiast over de voordelen van de cognitieve ondersteuning.

Reacties van aanwezigen...

Pieter Stragier, stafmedewerker hulpmiddelen en technologie bij De Lovie: 
"Het symposium gaf een zeer goed beeld van de verscheidenheid aan toepassingen die tijdens het project verkend werden. Het systeem is flexibel en biedt vele mogelijkheden om de programma's te differentiëren naar de behoeften van elke doelgroep."

Rebekka Celis, stafmedewerker sociale economie - arbeidsmarkt bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM):
"De toepassingen geven inspiratie. Deze innovatieve leermiddelen kunnen ook interessant zijn voor andere onderwijsvormen."

Quotes van sprekers...

Marc Baines, managing director Light Guide Systems Europe:
"Technologieën die zullen overleven, moeten flexibel zijn en aan veel eisen voldoen, zodat de technologie voldoende toegevoegde waarde creëert voor medewerkers en ondernemers."

Tine Platteeuw, diensthoofd methodedienst Mariasteen:
"In Mariasteen zetten we het systeem in als training bij nieuwe montages. Als we merken dat de werknemers de ondersteuning niet langer nodig hebben, bouwen we die af."

Mieke Valcke, adviseur aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV):
"Het CODAR-project sluit aan bij de aanbevelingen van het SERV-rapport. Dit evenement is waardevol omdat het aandacht heeft voor succeservaringen, dankzij vernieuwende onderwijstools. Jullie zetten in op werkbaar werk door leergericht werkplekleren. Dit is de weg die we in Vlaanderen zeker moeten inslaan."

Lore Van Hauwenhuyse, projectmedewerker CODAR:
"De grootste uitdagingen bij het experimenteren met nieuwe technologieën in onderwijs, is het krijgen van tijd en ruimte om te experimenteren, motiveren van begeleiders en eindgebruikers en het vinden van flexibele opstellingen die aangepast zijn aan verschillende contexten."

De presentaties van de sprekers kan je hier terugvinden.