U bent hier

U bent hier

Missie

Als Mariasteen vzw maken we deel uit van Groep Gidts dat in de lijn van de christelijke inspiratie gelooft in de mogelijkheden van personen met een beperking en dat voor hen maximale kansen creëert op een gelukkig en zinvol leven.
Wij vertalen dit in een veelzijdig aanbod waarbinnen onze opdracht zich situeert op het vlak van tewerkstelling.

Onze sociale doelstelling houdt in dat we duurzame, veilige en lonende tewerkstelling bieden aan personen met een arbeidshandicap, die in de regio nog niet de mogelijkheid tot arbeid krijgen en hun kansen geven zich te ontplooien.

We doen dit door:

  • zoeken van geschikt werk voor onze diverse doelgroepen binnen het maatwerkdecreet met  bijzondere aandacht voor de zwakkere werknemers
  • creëren van aangepaste arbeidsomstandigheden met aandacht voor het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers
  • begeleiden en optimaliseren van de individuele arbeidsmogelijkheden
  • kansen bieden tot persoonlijke ontwikkeling in de verschillende levensdomeinen

We realiseren dit met ons economisch middel door als modern bedrijf:

  • te investeren in innovatieve (arbeids)proces ondersteunende technologieën
  • oog te hebben voor duurzame partnerschappen
  • kwalitatieve en op tijd geleverde producten en diensten tegen een correcte prijs aan te leveren

De meerwaarden van het maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgen vorm in ons maatschappelijk engagement, waar wij als Mariasteen ten aanzien van het milieu in het algemeen en zijn directe fysische omgeving in het bijzonder, maximale inspanningen leveren om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van onszelf als organisatie, de aarde als “biotoop” en de omgeving als “buur”.